Best Indian Porn Sites

మా ఆయనకీ హేమ కి శోభనం, నాకు మురళి అన్నయ్య కి శోభనం.

Discussion in 'Telugu Incest Stories' started by 007, Jun 6, 2016.

 1. 007

  007 Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 28, 2013
  Messages:
  139,019
  Likes Received:
  2,215
  http://raredesi.com Telugu Sex Stories హేమ వాళ్ళ ఆయన్ని ఆఫీసు నుండి అలా గే ఎటైన వెళ్లి లేట్ గా రండి. నేను మధు ఇంట్లో మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పింది.
  హేమ: మధు కి కాల్ చేసింది. మధు ఇవ్వాళా సాయంత్రం ఒకసారి ఇటు వస్తావా.
  మధు: ఏమైంది. మీ ఆయన తో మాట్లాడినవ. ఏమన్నాడు.
  హేమ: అబ్బ. ఫోన్ లో ఎందుకు. ఇంటికి రా. చెప్తా.
  మధు: సరే వస్తా
  సాయంత్రం అయ్యింది. మధు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది.
  హేమ: రా మధు నీకోసమే వెయిట్ చేస్తున.
  మధు: ఏంటి టెన్షన్ గా ఉన్నావ్. ఏమన్నాడు మీ ఆయన.
  హేమ: మా ఆయన సంగతి అటు ఉంచు. ఫస్ట్ మీఅ ఆయన ఏమన్నాడు.
  మధు: నేను ఇంకా మాట్లాడలేదు. మీ ఆయన వప్పుకోకుండా అనవసరంగా మా ఆయనకీ ఇవన్ని చెప్పడం ఎందుకు అని.
  హేమ: సరే మా ఆయన వప్పుకునండు కాని ఒక కండిషన్ పెట్టాడు.
  మధు: వప్పుకునాడు. అది చాలు కదా నీకు. ఆ కండిషన్ ఏంటి.
  హేమ: అది చెప్తే నువ్వు నన్ను తిడతావ్.
  మధు: నేను ఏమి అనను. నువ్వు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వి. చెప్పు.
  హేమ: మా ఆయన నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు.
  మధు: ఏంటి
  హేమ: నాకు తెలుసు నువ్వు వప్పుకోవ్ అని. ఇది వినంగానే నీకు కోపం వస్తుంది అని.
  ఇది ఇంతటితో వదిలేద్దాం. ఇంకా నేను ఎప్పుడు తల్లిని కాలేను లే వదిలేయ్. అంటూ ఏడుస్తోంది.
  మధుకి హేమ ని చూసి జాలి వేసింది. అబ్బ. ఏడవకు హేమ. నేను వద్దు అని ఇంకా ఏమి చెప్పలేదు కదా.
  హేమ: అంటే వప్పుకున్నట్ట..
  మధు: ఏమో మా ఆయన వప్పుకోవాలి కదా. దీనికి కూడా.
  హేమ: ప్లీజ్ ఎలాగైనా వప్పించు. మీ ఆయన్ని. అంటే నీకు ఇస్తమే కదా.
  మధు: ఏమో. అయిన మీ ఆయనకీ నా మీద ఎప్పుడు కలిగింది ఇలా.
  హేమ: మా బెడ్ రూం కి attached బాత్రూం ఉంది కదా. అందులో సీక్రెట్ కెమెరా ఉంది.
  మా ఆయనకు నేను స్నానం చేస్తున్దంగా చూడడం అలవాటు. అది మా ఇద్ధరికోసం అని పెట్టుకున్నాం. కాని నువ్వు మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ బాత్ రూం వాడినావ్ స్నానానికి.
  స్నానం చేసినప్పుడు మా ఆయన నిన్ను నగ్నంగా చూసేసాడు. ఆ వీడియో కూడా రికార్డు అయింది. అది ఎన్నో సార్లు చూసి కొట్టుకున్నదంతా. అప్పటినుండి నిన్నే కలవరిస్తునండు.
  మధు: ఛి. ఇలా ..
  హేమ: ప్లీజ్ మధు క్షమించు. నాకోసం నువ్వు వప్పుకో.
  మధు: నాకు టైం ఇవ్వు మా ఆయనకీ చెప్తాను. వప్పుకుంటే నాకు ఓకే. లేకపోతే నేను ఏమి చెయ్యలేను.
  హేమ: నువ్వు ఆ మాట అన్నావ్ నాకు అదే చాలు.మధు కి గోపి ని ఎలా వప్పించాలో అర్థం కావడం లేదు. సరే హేమ నువ్వు ఇవ్వాళా చిన్న గాడిని మీ ఇంట్లో పడుకోబెట్టుకో. నేను ఇవ్వాళా అడుగుత మా ఆయన్ని.
  హేమ: సరే. థాంక్స్ ఎహ్ మధు. అని మధు ని కౌగలించుకుంది.
  హే మధు. అంటే చిన్న గాడిని మా ఇంట్లో వదిలేసి మీ ఇంట్లో రాత్రి కి మీరు చేసే పని ఇదేనా.. ఫుల్ నైట్ shows ఆ...
  మధు: ఛి పోవే...
  హేమ: అందుకే మల్లి తల్లి వి అయ్యావ్.
  మధు: మరి గ్యాప్ లేకుండా ఆరతి రోజు వేస్తుంటే తల్లి అవ్వక ఇంకా ఏమి అవుతాను.
  హేమ: గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి. ప్రతి రోజు చేస్కుంతర.
  మధు: హ్మ్మ్.
  హేమ: ఎంత అధ్రుస్తవంతురాలివి నువ్వు. మీ ఆయన మంచోడు. రోజు దేన్గుతాడు.
  మా ఆయన నెలకి ఒకటో రెండు సార్లు అంతే. ఈ మధ్య నిన్ను ఆ బాత్ రూం లో స్నానం చేసేది చూసినప్పటి నుండి ప్రతి రోజు వాయిస్తున్నారు.. ఏంటో అర్థం కాలేదు.. ఈ రోజు ఆయన చెప్పే దాక అర్థం కాలేదు.. రోజు నన్ను వాయించింది నిన్ను ఊహించుకొని అయింటుంది.
  మధు: పో హేమ... సరే bye.
  హేమ: సరే మధు. bye

  రాత్రి అయ్యింది. భోజనాలు అయ్యాక
  గోపి అక్క కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
  అక్క: రెండు కొండల దగ్గర గుండ్రంగా చించేసిన నైటీ వెస్కొని వచ్చింది.
  లో దుస్తులు ఏమి వేస్కోలేదు.
  గోపి: అబ్బ. అక్క ఈ నైటీ వేస్కోవాలని ఎలా వచ్చింది ఆలోచన. సడన్ గ..
  అక్క: ఏమో అయ్యగారికి విప్పే శ్రమ కలిన్గించడం ఎందుకు అని ఇలా వచ్చా..పైగా నన్ను తల్లి ని చేసారు కదా కష్తపది. అందుకే ఈ శ్రీవారికి , మీ శ్రీమతి ఇచ్చే ఒక చిరు కానుక.
  అని గోపి పంచ లాగేసింది.షర్టు విప్పేసింది..
  నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతోంది.
  చీకడం అయ్యాక
  గోపి అక్క ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఈ రెండు కొండలు ఉన్నాయే. ఇవి ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో..
  అక్క ఈ రెండు కొండలనుంచి పాలు వస్తాయి కదా... పాలు తాగడానికి ఎప్పటినుండో ఎదురుచూస్తున్నాను.
  అక్క: ఇప్పుడే రావు..
  గోపి: తెలుసు. కాని పిల్లోడు పుట్టాక వస్తాయి కదా.
  అక్క: హా...వస్తాయి. తాగు రా .. నీకోసమే అవి అన్ని.
  గోపి: ఏంటి అక్క ఇవ్వాళా చాల హుషారు గ ఉన్నావ్.
  అక్క: నేను ఒకటి అడగాలనుకున్తున
  గోపి: అడుగు
  అక్క: మరి కాదనకుడదు.
  గోపి; లేదు లే అక్క చెప్పు.
  అక్క: నేను అడిగేది ఎలాంటిదైన కాధనకుడదు.
  గోపి: ఏంటి అక్క టెన్షన్ పెట్టేస్తున్నావు. కాదనను. తొందరగా చెప్పు.
  అక్క: హేమ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి.
  గోపి: తన మీద ఏమి ఉంటుంది అభిప్రాయం. మంచి అమ్మాయి.
  అక్క: అది కాదండి.. చూడడానికి హేమ ఎలా ఉంటుంది.. నాకంటే అందంగా ఉంటుందా. నా సళ్ళు కంటే దానివి బాగుంటాయ..
  గోపి: ఏంటి అక్క ఏమయ్యింది నీకు. నిన్ను దాన్ని పోల్చడం ఏంటి. నువ్వే బాగుంటావు.
  ఆమె సళ్ళు ఎంత పెద్దవో నాకు తెలీదు. అంతగా ఎప్పుడు గమనించలేదు.
  అక్క: అది కాదు ర. హేమ ని దేన్గాదానికి నీకు అభ్యంతరం ఏమైనా ఉందా.
  గోపి: ఏంటి. హేమ ని నేను దేన్గాలా.. ఎందుకు . అలా అని హేమ అడిగింద.
  అక్క: కాదు. దాని మొగుడికి sperm కౌంట్ తక్కువ అంట. అందుకే ఇన్ని రోజులు పిల్లలు పుట్టలేదంతా. లోపం వాళ్ళ ఆయనలో ఉంది కాని తనలో కాదు కదా.
  గోపి: అంటే ఇప్పుడు ఏమంటావ్.
  అక్క: దాన్ని దెంగి కడుపు చెయ్యాలి ర నువ్వు. ఇష్టమా కాదా...
  గోపి:నాకు ఇష్టమే
  అక్క: మా మంచి శ్రీవారు. నాకు తెలుసు నువ్వు వప్పుకుంటావు అని. కాని....
  గోపి: అబ్బా.. మల్లి ఏంటి అక్క...
  అక్క; నువ్వు హేమ ని దేన్గాలంటే వాళ్ళ ఆయన నన్ను దేన్గాలి అని కోరుకున్నాడు.
  గోపి: ఏంటి. దానికి కడుపు చేద్దాం అని సాయం చేస్తుంటే దానికి భాదులు గ వాళ్ళు మనకు ఏమైనా ఇవ్వాలి కాని, నేను వాడికి నా పెళ్ళాన్ని ఇవ్వాళా..ఇందుకు నేను వప్పుకోను.
  అక్క: ప్లీజ్ వప్పుకో ర. నేను హేమ కి మాట ఇచ్చ. అసలు సీనుగాడు మేటర్ క్లోజ్ కాకుండా ఉన్నింటే మనం సీనుగాన్ని ఏమి అనలేం. వాడు ఈ పాటికి ఈ 10 సార్లో నన్ను దేన్గింటాడు. దానికంటే ఇది బెటర్ కదా. నేను ఆయనతో పాడుకుంట. నీకు హేమ వస్తుంది.
  గోపి: సరేలే... ఇదొక ఫాంటసీ అనుకుంట. నిన్ను పరాయి మోగల్ల చేత దేన్గించడం.
  కాని ఒక రూల్. వాడు నిన్ను దేన్గేతప్పుడు తోడుక్కోవాలి. లేహ్డ నేను వప్పుకోను.
  అక్క: అబ్బ. సరే లెండి. వప్పుకున్నారు. అది చాలు.

  అని మధు హేమ కి కాల్ చేసి, అంత ఓకే. నేను మా ఆయన వప్పుకున్నట్టే అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది. కాని ఈ ప్లాన్ కూడా నేనే చెయ్యాలి.
  మా ఆయనకీ హేమ కి శోభనం, నాకు మురళి అన్నయ్య కి శోభనం.
  తలుచుకుంటుంటే నే వాళ్ళు అంత ఏదో లాగ ఉంది.
  గోపి, అక్క ఇద్దరు కసి తీర దేన్గించుకొని పడుకున్నారు.
   
Loading...
Similar Threads Forum Date
మా ఆయనకీ హేమ కి శోభనం, నాకు మురళి అన్నయ్య కి శోభనం. Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Apr 19, 2017
అమ్మా కొడుకుల ఆట Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Feb 16, 2018
కుమార్ గాడి కష్టాలు 14 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 30, 2018
కుమార్ గాడి కష్టాలు 12 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 30, 2018
కుమార్ గాడి కష్టాలు 10 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 30, 2018
కుమార్ గాడి కష్టాలు 11 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 30, 2018

Share This Page