Guest Join UsHey Guest,
Welcome, Join our awesome community where you can discuss on various topics :-
Some point about your community
Some point about your community
Some point about your community
Some point about your community
Some point about your community
Some point about your community
Some point about your community
Much More.. or Create an Account


I am super Awesome Announcement, with links and can be used to announce important things. Check here
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
మాలతి టీచర్ BY ప్యాషనేట్ మాన్ 45 ప్లస్ - Full Story
నేను మెల్లిగా కుంటుతూ లోపలికి వెళుతున్నాను,ఇంతలో మాలతి నీలి రంగు పట్టు చీరలో,దేవకన్యలా చేతిలో పళ్ళెంతో బయటి వస్తూ,అకస్మాత్తుగా నన్ను చూడడంతో తన కళ్ళు విభ్రాంతితో కూడిన ఆశ్చర్యంతో పెద్దవి అయ్యాయి......అలా కొద్ది క్షణాలు,స్థంభించి నిలబడిపోయింది.

నేను తన దగ్గరకు వెళ్ళాను..... తన నోట మాటలేదు.....నిట్రాయిలా నిలబడిపోయింది..
నేను ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి,
"బాగున్నారా......" మెల్లిగా అడిగాను( నా గొంతు ఎందుకో కొద్దిగా వణికింది)
నన్ను నక్షశిఖ పర్యంతం ఒక్కసారిగా చూస్తూన్న మాలతి కళ్ళలో,జలజల మంటూ నీరు కారింది...
తనను అలా చూడగానే,నా కళ్ళూ వర్షించాయి........
గిరుక్కున వెనుకకు తిరిగి,రూం లోకి వెళ్ళిపోయింది.....
ఎవరూ చూడకుండా కళ్ళుతుడుకుంటూ,ఏమి చేయాలో పాలుపోక అక్కడే నిలబడ్డాను....
"ఇక్కడే ఆగిపోయారే.... పదండి లోపలికి....."మాలతి భర్త.
"అలాగే అంటూ,"తలాడిస్తూ,మెల్లిగా మెట్లు ఎక్కి లోపలికి వెళ్ళాను...
లోపలికి వెళ్ళిపోయిన మాలతి మొహం కడుక్కుని,తుండుతో మొహం తుడుచుకుంటూ,వచ్చి
"బాగున్నావా శివా......?"పేలవంగా ఉందా నవ్వు.
"హ్మ్....బాగున్నాను.....మీరు....?"
"బాగున్నాను.....నిన్ను చూసి ఎంత కాలమయ్యింది....ఏమయ్యింది...?ఆ స్టిక్ అదీ....."తన మొహంలో వేదన చాయలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి...
నేను నిర్లిప్తంగా నవ్వుతూ,
జరిగిందంతా క్లుప్తంగా చెప్పాను....
"మరి నా అడ్రస్సు....?....ఎలా...." విస్మయంగా అడిగింది.
"ఓహ్...అదా....ఒక పెద్ద కథలే......" మాలతిని తదేకంగా చూస్తున్న నా కళ్ళు పసిగట్టాయి తాను కొద్దిగా చిక్కినట్టు.....
చక్కనమ్మా చిక్కినా అందమేగా.......
"నీ దగ్గర కథలకు లోటేమిటి.....?చెప్పు..."
"మనస్సాపుకోలేక ఆరోగ్యం కొద్దిగా కోలుకున్న తర్వాత....మీ పాత ఇంటి ఓనర్ ను కలిసాను......మొదట అడ్రస్సు లేదని బుకాయించాడు.....నేను మీ స్కూల్ స్టాఫ్ అని,మీరు వదిలిపోయిన జీతం ఇంకా అన్ని లావాదేవీలు కలిపి లక్షరూపాయల దాకా చెక్ ఉందని అది పంపాలని......అందుకే వచ్చానని ఒక రాయి విసిరాను....అంతే గురుడు గబ గబ తెచ్చి ఇచ్చాడు......"
"ఇక్కడ కూదా అబధ్ధమా...."కళ్లలో మెచ్చుకోలు కనబడింది.
"అదే నా ఆఖరి అబఢ్ఢం మాలతి"(కళ్ళలోకి చూస్తూ చెప్పాను.)
చెప్పడం మర్చిపోయాను
"హారతి పెద్దమనిషి అయ్యింది...అదే ఈ చిన్న హడావిడి"
"అవునా శుభాకాంక్షలు..."
"ఏయ్ నాకు కాదు....లోపలికి వెళ్ళి అక్షంతలు వెయ్యి " ( ప్రక్కనే ఉన్న పళ్ళెంలోంచి కొన్ని అక్షింతలు ఇచ్చింది)
అక్షింతలు వేసి వచ్చాను....
"మాలతి ఆ సంచి ఇవ్వవా...." అంటూ ఓ పెద్దావిడ అడిగింది.
"ఇదిగో వస్తున్నాను" అంటూ ఆమెకు చెప్పి,
"శివా...నువ్వు కూర్చో అందరూ బయలుదేరుతున్నారు......వాళ్లను పంపి వస్తాను.."( వాళ్ళ వైపు వెల్లింది)
Reply
"నేను కూర్చొని,ఇంటిని కలయజూస్తున్నాను....

తాను బొంగరంలా అటూ ఇటూ తిరుగుతోంది....
నేను తనని చూస్తున్నప్పుడు,కళ్ళతోనే ఏంటీ అని అడుగుతోంది....
నేను కళ్ళతోనే ఏమీ లేదని చెబుతున్నాను......
ఒక ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు తప్ప దాదాపు అందరూ వెళ్ళిపోయారు....ఆ ఇద్దరూ.
"మాలతీ.....కొంచం అలసటగా ఉంది,లోపల రూం లో కాసేపు పడుకుంటాము" అంటూ గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు.
"పద శివా,వరండాలో కూర్చుందాం" అంటూ వరండా వైపు చూపించింది.
బయట అందరితో బిజీగా ఉన్న కౌసి నన్ను చూడగానే నవ్వుతూ,
"ఏంటి అంకుల్....మళ్ళి ఏదైన సంతలొ తప్పిపోయారా....?కొంటెగా అడిగింది.
చాలా కాలం క్రితం మాలతి ఇదేమాట పిల్లలకు చెప్పడం గుర్తుకు వచ్చి ఇద్దరం హాయిగా నవ్వుకున్నాము.....
కౌసీ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది.....
"ఆయనేరి......?"
"వచ్చిన వళ్ళను బస్ స్టాండ్ దాకా వదిలి రాడానికి వెళ్ళారు "
వరండాలో ఇద్దరమే ఉన్నాము...............
.......
..........
.........
"సారీ రా,చాలా కాలం తరువాత నిన్ను చూశానేమో,చూడగానే ఎమోషనల్ అయ్యాను....అందుకే గదిలోకి వెళ్ళిపోయను..ఎలా రా...ఉన్నావు?రా అనొచ్చుగా....?"
"మ్మ్.....మీరు..?"
"నువ్వు అనే పిలువు "
"మ్మ్ అలాగే మాలతి "
"మాలతి......"
"మ్మ్....."
"నన్ను క్షమించగలవా.....?"
"అవన్నీ ఇప్పుడెందుకు.....????"
"కేవలం ఇది అడగడానికే ఇంత దూరం వచ్చాను..."
"సుధా,అంతా చెప్పింది " ( మాలతి కళ్ళు నేలను చూస్తున్నాయి)
"ఏంట్....?"
"అదే...ఆరాత్రి.....వాళ్ళ ఇంట్లో....."
" ..........."
'శివా...."
"మ్మ్....."
"నా కంటే సుధా వయస్సులో చాలా చిన్నది......సహజమే.....అలోచిస్తే ఎవరి తప్పూ లేదనిపించింది"
నేను తన మొహంలోకి చూశాను.
"నీ అడ్రస్సు కోసం సుధాను కలవడానికి స్కూల్ కు వెళ్ళాను.....తాను రిజైన్ చేసినట్టు చెప్పారు.
"అవును శివా,తాను ఇప్పుడు భర్తతో దుబాయ్ లో ఉంది"
"అవునా...."
"ఒక విషయం తెలుసా....?"
".........."
"తనకి మూడేళ్ళ బాబు"
Reply
"ఓహ్....."

ప్రక్కనే ఉన్న స్వీట్ బాక్స్ లోంచి స్వీట్ తీసి ఇస్తూ,
"తిను శివా...."
చిన్న ముక్క కొరికాను,
"శివా....సుధా బాబు అచ్చం నీలా ఉంటాడు....ఫేస్ బుక్ లో ఫోటో పెట్టింది"
అధ్ధిరిపడ్డాను.అంటే సుధా,ఆ రోజు ఖాయమయితే ఒక శుభవార్త అని చెప్పింది...అది ఇదేనా.....
నాకళ్ళలో ఆశ్చర్యం చూస్తు,మాలతి,
"అవును శివా,అది నీ బిడ్డే,తాను వేసుకున్న మాత్రలు పనిచేయలేదు......నీ గుర్తుగా ఉంచేసుకుంది"
"శివా...."
"మ్మ్...."
"సుధా నెంబరు ఇవ్వనా.....?"
"వద్దు మాలతి....అడిగానని చెప్పు చాలు.."
"ఏయ్ ఈ మూడేళ్ళలో నీలో చాలా మార్పు కనబడుతోంది రా...."
"ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సమయంలో మారాల్సిందే కదా,మాలతి"
"మాలతి...."
" "మ్మ్...."
"ఇందాక హారతికి అక్షింతలు వేస్తున్నప్పుడు ఏమనిపించిందో తెలుసా....."
"......"(ఏమిటి అన్నటూ కళ్ళలోకి చూసింది)
"నా సొంత కూతురు,పుష్పవతి అయినట్టూ మనస్సంతా పులకించింది"
"శివా,చాలా సంతోషంగా ఉంది" కళ్ళలో నీళ్ళు ఉబికాయి..
"శివా,ఒకటి చెప్పనా.....?"
"మ్మ్......"
"నువ్వు చాలా మంచివాడివి రా,ఒకొక్కసారి నేను తప్పుచేసినట్టు మనస్సు ఘోషిస్తుంది,కానీ,వెంటనే తప్పుడు మనిషితో తప్పు చేయలేదని అదే,మనస్సు సరి చెప్పుకుంటుంది....
"నీ సహవాసంతోనే ఇంత మంచివాడిని అయ్యాను మాలతి....దీనికి కర్తవు నీవే" నిజాయితిగా అన్నాను.
"మాటకారితనం మాత్రం ఇంకా తగ్గలేదు" చిలిపిగా చూస్తూ అంది.
కొద్దిసేపు ఇద్దరి మధ్య మౌనం.........
నేను ఒక్క సారి అటూ ఇటూ చూసి,ఎవరూ లేరని నిర్ధారణ చేసుకుని,తన దగ్గరకు జరిగాను. తాను బిత్తర చూపులతో నన్ను చూసింది....నేను మెల్లిగా,
"చాలా రోజులు అయ్యింది........"గుసగుసగా అన్నాను.
"మ్మ్....." ఇంకా అలా బిత్తరపోతూనే చూస్తోంది.
"తప్పో ....రైటో తెలీదు......ఒక్కసారి......"
మాలతి ముఖకవళికలు వేగంగా మారుతున్నాయి.......
"నన్ను అడ్డగాడిదా అని ఒక్కసారి తిట్టావా......?"సూటిగా తన కళ్ళలోకి చూస్తూ,అడిగాను.
అంతే,నన్నే చూస్తున్న కళ్ళు జలజలమని వర్షించాయి.......మాలతి ఏడుస్తోంది.
"మాలతి,కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్......"గాబరా పడుతూ మెల్లిగా అన్నాను.
"మ్మ్....."పవిట కొంగుతో కళ్ళద్దుకుంటూ,తలవంచుకుని గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది.కాసేపు తర్వాత,తన గొంతు వినబడింది,
"శివా మంచినీళ్ళు గ్లాసులో కావలా,చెంబులో కావాలా.....?"
Reply
"గ్లాసులో ఇస్తే చాలు"

గ్లాస్సుతో వచ్చింది.
"అడగకుండా ఉండాల్సింది.....అడిగి,నీ మనస్సు కష్టపెట్టాను....."
"మ్మ్....." ఉబ్బిన కన్నీటిని చేత్తో తుడుచుకుంది.
"సరే....ఇక అడగనులే....."కొంచెం ఇబ్బందిగా కదులుతూ,
మూడేళ్ళు అయ్యింది.వేరే పెళ్ళి,.........కాదు కాదు వేరే అమ్మాయిని చూసి పెళ్ళి చేసుకోవచ్చుగా...."
" ......"
జవాబు కోసం నా వంక చూసింది..
"మన్నించు శివా,ఏదో నోరుజారి,అలా అన్నాను" (బాధపడుతూ)
"లేదు లేదు,మాలతి నువ్వు ముందు చెప్పిందే కరక్ట్.అదే నూటికి నూరుపాళ్ళు
తాను మౌనంగా నన్ను చూస్తోంది....మళ్ళి నిశ్శబ్ధం......మళ్ళీ తానే...
"నేను అడిగినదానికి సమాధానం చెప్పలేదు"
"చూద్దాం "
"పెళ్ళికి పిలుస్తావా...?లేక, ....ఎందుకులే అని....?"
తాను మాట ముగించేలోపల,
"మాలతి.....ప్లీజ్....." బాధగా అన్నాను.
"ఓకే...ఓకే....సరదాగ అన్నాను" నవ్వింది.
"మాలతి,ఒక సారి నేను చెప్పినట్టు,అందరకి స్కూల్,కాలేజీ వయస్సులో జరిగేది,మన జీవితంలో ఆలస్యంగా జరిగింది "
"నువ్వు చెప్పింది కరక్ట్ శివ,నన్ను నేను అలాగే సముదాయించుకుమంటున్నాను "
"తప్పదు మాలతి,అలాగే మనస్సు కుదుట పరుచుకుంటూ,జీవితం సాగించాలి"
"చాలా మెచ్యూర్డ్ గా మాట్లాడుతున్నావు" నవ్వింది.
"నీ కంటేనే.....?నీ ముందు నేనెంతా.......?"
కొద్ద్దిసేపు మౌనం తర్వాత,
"సరే,ఇక నేను బయలుదేరుతాను మాలతి..."
అప్పుడే లోపలికి వచ్చిన మాలతి భర్త,
"భోజనం చేసి వెళ్ళోచ్చుగా,"అన్నారు
"అబ్బే లేదండి,ఇంకొక గంటలో ట్రెయిన్ ఉంది"(లేచి నిలబడుతూ,)
మీరు లోపలికి వెళ్ళండి అని తన భర్తకు చెప్పి నన్ను సాగనంపడానికి గేటు దాకా వచ్చింది.
"ఆరోగ్యం జాగ్రత్త శివా"
నేను తన కళ్ళలోకి చూశాను.
ఏ క్షణానైన వర్షించేలా ఉన్నాయి.....
"సరే మాలతి,వస్తాను"
"మ్మ్...."తలాడించింది.
నేను కాంపౌండ్ వాల్ దాటి రెండు అడుగులు వేశాను..
"ఓయ్ అడ్డగాడిదా....."
మాలతి గొంతు వినగానే ఆనందగా వెనుకకు తిరిగాను..
'ఏంటీ'అన్నట్టు తనను చూశాను
"థాంక్స్ రా...."
"దేనికి....?వచ్చినందుకా....?"
"అన్నిటికీ..."
Reply
ఇంతలో కౌసి,

"అమ్మా అత్త పిలుస్తోంది" "పద,వస్తున్నాను " అంటూ మాలతి చెయ్యి ఊపుతూ లోపలికి వెళుతోంది,నా కాళ్ళకు గమ్యం గుర్తుకు వచ్చినట్టు ముందుకు సాగాయి.. దూరంగా,ఓ బడ్డీ కొట్టు నుండి చిన్నగా,

పల్ పల్ ధిల్ కే పాస్,తుం రెహెతే హో.....


హర్ ష్యాం ఆంఖోన్ పర్


తెర ఆంచల్ లెహరాయే


హర్ రాత్ యాదోన్ కీ


భారాత్ లే ఆయే.........


పాట వినబడుతోంది.


(సెలవు)

Reply
15 రోజులు ముందుకు వెళితే...........
మాలతి రైల్వే స్టేషన్ లో ఓ బెంచి మీద అశోకవనంలో సీతలా.దీనంగా కూర్చుని ఉంది......పిల్లలు ఇద్దరు చెరుకోవైపు తలలు తన ఒడిలో పెట్టి పడుకుని ఉన్నారు.రాత్రి పది దాటడంతో స్టేషన్ లో జనసంచారం పలుచబడింది...
" నమస్కారమండి.....మాలతిగారు"
ఏదో దీర్ఘాలోచనలో ఉన్న మాలతి ఉలిక్కిపడి, కళ్ళు పైకెత్తి చూసింది. ...తానెదుట ముగ్గురు వ్యక్తులు నిలబడి ఉన్నారు.
వాళ్లను ఎప్పుడూ,ఎక్కడా చూసినట్టు గుర్తు లేదు....
నమస్కారం పెట్టిన వ్యక్తి, చిరునవ్వుతో తానే కలగజేసుకుని,
"కంగారు పడకండి.....మేము మీ ఆప్తులం....మీ స్నేహితులం.."
తన్ను తాను తమాయించుకున్న మాలతి, భుజం నిండా పవిటను కప్పుకునీతినమస్కారం చేస్తూ,
" మీరు......?"
" చెప్పా కదండీ, మేము మీకు తెలియదు,కానీ మీరు మాకు చాలా కాలం నుంచి తెలుసు.."
మాలతి కళ్ళలో సవాలక్ష ప్రశ్నలతో ఆయననే చూస్తోంది.
" బైది బై, నా పేరు ము.మొ గిరీశం"
ప్రక్కకు తిరిగి,
" ఈయన స్టోరిస్ గారు, ఆయన కమల్ కిషన్ గారు"
పరిచయం చేశాడు.వాళకూ, నమస్కారం పెడుతూ, 'ఏమిటన్నట్టు ' చూసింది.
.
.
.
.

మాలతిటీచర్కథచివర్లో ఈమూడుపేర్లనూ చూసి ఎంత ఆశ్చర్యమేసిందో అంత ఆనందమేసింది. మరోప్రక్క నేనూ ఈ లిస్టులో ఉంటే బావుండేదేమోననిపించింది. అత్యాస అనుకోండి.
కానీ ప్యాషనేట్ మెన్ 45ప్లస్ గారు కథని నడిపించిన తీరు మాలతిని మా హృదయాలలో నిరంతరం కొలువుండేలా చేసింది.
అనంతకోటి ధన్యవాదాలు బాబాయ్

Reply
"ఛీ....పోరా...నేను కిచెన్ లో ఉన్నా...ఎలా?"

"ప్లీజ్....మాలూ!!!" "ఏంట్రా..ఇది?పిచ్చా..నీకేమన్నా?....ఏం చెయ్యాలి....?" "నిన్ను....దెంగాలి" "స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్......ఛీ...ఇప్పుడు వద్దురా ." "ఇప్పుడే కావాలి" "ఆయనగాని నిద్ర లెగిస్తే....అంతే..." (కసురుకుంటూ)"అలాగేమి అవదు,రా...వే" "మ్మ్...ఎలాగో..తగలెడు...నన్ను తొందరగా వదిలేస్తే అదే చాలు" "మ్మ్....దట్స్..గుడ్..మైడియర్" "ఇందులో ఏమీ తక్కువలేదు.నేనేమి చెయ్యాలో సెలవివ్వండి మహానుభావా????" "నీ నైటీ,లోలంగా పైకి ఎత్తు" "ఛీ.....మరిదిగారికి,అంత తొందరా?"(గొంతులో కొంటెతనం తొంగిచూస్తుంది) "నేనెక్కడ అవసరపడ్డాను....నువ్వే వెళ్ళాలి,వెళ్ళాలి అని ఒకటే గోల" "మ్మ్...ఏమి చెయ్యమంటావ్..హస్బండ్ కు తెలియకుండా,ఇలా కిచెన్ లో లవర్ తో ఇరుక్కుని,నానా అవస్థలు పడుతున్నాను...నా బాధ నాకే తెలుసు." "అహ్హాహ్హాహ్హా.....అది సరేగాని...లంగా లోపల ఏమి వేసుకున్నావు..?" "ఏమీ వేసుకోలేదు గాడిద.....ఇదేగా,నువ్వు ఎదురుచూసింది?" "మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్....ఎస్....డార్లింగ్.." "మ్మ్మ్మ్మ్....."(వేడి నిట్టూర్పు నా చెవిలో ఇంపుగా సాగింది) "ఏయ్...బోడీ...,,,,లంగా పైకెత్తి.....బిళ్ళను చూపించవే.." "ఏయ్...ఛీ...ఇలా మాట్లాడితే...నేను వెళ్ళిపోతాను" "చూపించవే....నా ఆడగాడిదా..." "ఇలా తిట్టావంటే......ఏమీ దొరకదు" "ఓకే....ఓకే....కూల్ హనీ..షో...యువర్...స్వీట్ పుసి." "పైకి ఎత్తుకునే కదా!! పట్టుకుని ఉన్నాను...రాస్కెల్" "వ్వావ్....సో స్వీట్." "మ్మ్........" "ఇక్కడ ఒకరు,నీ బొక్కనే గురిచూస్తూ నిలబడి వున్నాడే.." "ఛీ.....సార్ కు ఇప్పుడేమి కావాలట?" "ఆ ఎర్రటి ఊబిలోకి దూరి వరదలా పారే మకరందలో స్నానం చెయ్యాలట." "ఇక నిర్ణయించున్నాక,ఎందుకట....అలా నిలబడి చూడ్డం.....? "మ్మాలూ......." "చెప్పరా.......?" "ఒంగి నిలబడు" "ఒంగోనా?.......ఎందుకు?" "నీ సీటు కనబడేలా......" "అంటే.....?" "మొద్దు.....నీగుద్ద కనబడేలా..." "వద్దు శివా.....!!ఇలాగే చెయ్యి." "నిలబడితే,నాకు వసతిగా ఉండదు." "అబ్బా...! మరి నిన్న ప్రొద్దున్న మెట్ల మీద నిలబడి చేసినప్పుడు తమరికి సౌఖర్యముగా ఉందిగా..?"
Reply
Heart Heart https://www.anywheresex.com/
[Image: fe05516f06c43a5eae4ee74d4475c6b5.jpg][Image: e53efdfa5e1c1cbc85a42ef87b716a21.jpg][Image: sexxtop10.com]

[Image: a0fd2b815141fbce8e0c697f15d21ed2.jpg]

வணக்கம் நண்பர்களே லிஷி கூறுகிறார்.
இன்று நான் உங்களுடன் ஒரு அறை தோழரைப் பற்றி பேசுவேன்.
சுமார் ஒரு வருடம் முன்பு. நாங்கள் ஒன்றாக கல்லூரி அறையை பகிர்ந்து கொண்டோம். எங்கள் கல்லூரியில் உள்ள அனைத்து சிறுமிகளும் முற்றிலும் அருமையாக இருந்தனர்.
நான் பெண்கள் மீது ஒரு வித்தியாசமான ஈர்ப்பைக் கொண்டிருந்தேன், மற்றொரு வகையான கனவு. ஆனால் எனது கனவு இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை.
என் ரூம்மேட் பெயர் லில்லி. தவிர, பற்றாக்குறை காரணமாக அடுத்த ஒரு வருடத்தில் நாங்கள் நிறைய மூடல்களைப் பெறுகிறோம். எல்லாவற்றையும் ஒருவருக்கொருவர் திறக்கும் நடைமுறை நாங்கள் ஒன்றாக வளர்ந்து வருவதைப் போலவே இருந்தது.நாம் பகிர்ந்து கொள்ளாத எதுவும் உலகில் இல்லை.
ஒன்றாக, நாங்கள் எல்லாவற்றையும், எங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் பற்றி, செக்ஸ் பற்றி, சிறுவர்களுடன் கனவு கண்டோம்.
சிறுவர்கள் என்னை ஈர்க்கவில்லை. ஆனால் எல்லா நேரங்களிலும் நான் இதைப் பற்றி லில்லியிடம் பயமுறுத்துகிறேன்.
என் வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இருந்தது. லில்லி ஒரு பையனை சந்திக்க விரும்பினார். அவர் என்னை விரும்பினார் என்று கூறினார். நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை, முதலில் உன்னை சந்திப்பேன். அன்று மாலை, சிறுவன் எங்கள் இருவருடன் சாப்பிட வெளியே சென்றான். லில்லி எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னேன். பையன் என்னைப் பிடிக்கவில்லை என்பதால். எப்படியும். லில்லியின் வார்த்தைகளுக்கு வாருங்கள். அன்று மாலை அவள் சூடாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருந்தாள். லில்லி ஒரு சில்லு செய்யப்பட்ட பைஜாமாக்கள் மற்றும் ஒரு இறுக்கமான மாலுமியை அணிந்திருந்தார். உள்ளே ப்ரா அணிந்திருந்தாலும், அவளது முலைகள் வெளியில் இருந்து தெளிவாகத் தெரிந்தன. அவர்களிடமிருந்து என் கண்களை எடுக்க முடியவில்லை. நான் அவரிடம் என் காதில் சொன்னேன். அவர் மனதுடன் சிரித்தார். பிடிக்க சேஸ் சொன்னாரா? திடீர் முன்மொழிவைக் கண்டு நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். அவரது கையில் உள்ள மென்மையான நுனியைப் போல நான் பொறுப்பற்ற முறையில் சொல்ல விரும்புகிறேன். அவர் என்னை இழுத்தார். சிறுவன், 'நீ இங்கே உட்கார், நாங்கள் கழிப்பறையிலிருந்து வருகிறோம்.
கழிப்பறை முற்றிலும் காலியாக இருந்தது. அவர் என்னை சுவருக்கு எதிராகத் தள்ளினார். நான் எதையும் புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு, அவனது அங்கியை இரண்டு கைகளால் உயர்த்தி, பால் வெளியே வந்தது. ஷாலியின் பால் என்ன அளவு! அவர்கள் ப்ராவிலிருந்து விடுபட விரும்பினர். கடந்த ஆண்டு அல்லது அதற்கு மேலாக, காங்கிதா அடியில் மறைத்து வைத்திருப்பதை நான் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. நான் ஆமாம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன்!

நானும் லில்லி லெஸ்பியின் வாழ்க்கையும்
அவர் தலையாட்டினார். சீக்கிரம் பிடிக்கவும் யாரோ வருவார்கள்.
நான் மெதுவாக அவளது கைகளை இரண்டு கைகளால் தாழ்த்தினேன்.
அவற்றை வாசனை செய்வதற்காக நான் பாலின் நடுவில் என் மூக்கை நனைத்தேன். என்ன கவர்ச்சியான மற்றும் இனிமையான வாசனை! தலை மோசமடைய விரும்பியது. நான் இரண்டு கைகளால் என் விரல்களைப் பிடித்தேன். கடினமான, அவரின் வாயிலிருந்து வரும் உம் ... எம் வகை ஒலி என்னால் கேட்க முடிந்தது.

அவள் வாயில் சப்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். ஆனால் லில்லி அந்த நேரத்தில் என்னை உடைக்கவில்லை. மின்சார ப்ரா அகற்றப்பட்டது. உடைகள் கீழே சென்றன. என்னிடம் எதுவும் சொல்லாதே. ஸ்வீட் சிரித்தார், அவர்கள் உங்களைப் பிடிக்கப் போகிறார்கள் என்று கூறினார்.
நெருப்பு தண்ணீரை ஊற்றியது.ஆனால் என் சிரிலின் தீ சிறிதும் குறையவில்லை. மாறாக, நான் காமத்தில் முழுமையாக இருந்தேன்.
நாங்கள் மேசைக்கு வந்தோம். அவர் அதை எடுத்து சிறுவனுடன் கதையை பகிர்ந்து கொண்டார். ஆனால் நான் மனதில் இல்லை.
நான் லில்லியை மட்டும் எப்படிப் பெறுவது என்று யோசித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்.
சலிப்பான நேரம் இறுதியாக முடிந்தது.
திரும்பி வந்ததும் நடக்க ஆரம்பித்தோம். சிறுவன் உணவகத்தை விட்டு வெளியேறினான். நான் லில்லி அருகில் நடந்து கொண்டிருந்தேன்.
லில்லி என் கையைப் பிடித்தாள். அவளுக்கு எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் மீண்டும் நான் காமத்தின் நெருப்பில் எரிய ஆரம்பித்தேன். லில்லியின் மென்மையான கை என் உள்ளங்கையில் விரலைப் பிடித்தது. ஆனால் அவர் எதையும் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நாங்கள் ஹாஸ்டலை அடைந்தோம்.
என்னை மிகவும் சோர்வாக உணர்கிறேன். அதனால் நான் அறைக்குள் நுழைந்து ஹெலனுடன் படுக்கையில் அமர்ந்தேன். அறையின் உள்ளே கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறது.
இல்லை என்று சொல்ல லில்லி ஒரு நைட் கிளப்பை வெளியே எடுத்தார். படுக்கைக்கு முன் மற்றும் பொதுவாக பிறகு. அவர் என் முன் ஒரு பின்னல் அணிந்திருப்பார் என்று நான் உணர்ந்தேன்.
இன்று இது முதல் முறை அல்ல. இதற்கு முன்பு லில்லி பல முறை எனக்கு முன்னால் பணியாற்றியுள்ளார்.
ஆனால் இன்றைய விஷயம் வேறுபட்டதல்லவா?
இன்று நான் அவளது பாலைப் பிடித்தேன். அவள் பாலின் வாசனையில் என் மூக்கை நனைத்தேன். ஒருவேளை லில்லி உள்ளே நுழைந்திருக்கலாம். நான் அவளை சந்தோஷப்படுத்த விரும்புகிறேன்.
எனக்குள் இன்னொரு சுகத்தை உணர்ந்தேன். நான் அவளை அமைதியாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன்.
லில்லி தனது ஆடையைத் திறக்க ஆரம்பித்தாள். ஆனால் அவர் மிகவும் இறுக்கமாக இருந்ததால், அவர் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது. எனவே ப்ரா கிழிந்து பால் வெளியே வரும் என்று தோன்றியது. என் விரல்கள் படுக்கை விரிப்புகளைப் பிடித்தன. என்னைத் தடுத்து நிறுத்துவது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. ஆனால் எனக்கு இன்னும் நேரம் வரவில்லை என்று எனக்கு தெரியும். நான் இன்னும் சிறிது நேரம் காத்திருக்க வேண்டும். லில்லி தனியாக என்னிடம் வரும் வரை எனக்கு இறுக்கமாக எதுவும் தேவையில்லை.
எப்படியிருந்தாலும், லில்லி நைட்டி பின்னர் படுக்கையில் என் பக்கத்தில் வந்தார். எனது மடிக்கணினியை வெளியே எடுத்தேன். ஒரு லெஸ்பியன் ஆபாச தளத்தைத் திறந்தார். நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியும்.
லில்லி வருவதில் கவனம் செலுத்தினார். இரண்டு லெஸ்பியன் சிறுமிகளின் வீடியோவை அறிமுகப்படுத்தினேன்.
லில்லி என் மார்பில் என் முதுகில் சிறிது முன்னால் வந்தாள். அவளது பால் பானைகளை என் முதுகில் உணர்ந்தேன்.
லில்லி. உங்களைப் போன்ற ஒரு சூடான காதலி ஏன் இல்லை?
எனக்கு பிடிக்கவில்லை
நீங்கள் யாரை விரும்புகிறீர்கள்?
நீங்கள் அதை விரும்புகிறீர்கள்
என் மார்பு படபடத்தது
நான் உன்னை விரும்புகிறேன்
நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் ம .னமாகப் பார்த்தோம். எங்கள் கண்களில் சொல்லாத வார்த்தைகள் நிறைய இருந்தன.
பின்னர் லில்லியின் மார்பில் ஒரு கை வைத்தேன். நான் இரவை லேசாக எடுத்து அவன் தோளில் இருந்து இழுத்தேன். அவர் அப்போதே என் மார்பில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். என் பால் அவள் வயிற்றில் முழுவதும் இருக்கிறது. அவள் என் வாயை அவள் முழுவதும் வைத்திருக்கிறாள். இறுக்கமாக இருக்க என் விரல்களில் ஒன்றைப் பிடித்தேன்.நான் கண்களை மூடிக்கொண்டு வாயை மூடிக்கொண்டேன்.
இம் ... அது அவரது முலைக்காம்புகளை மணிக்கு இனிப்பு இருந்தது.
அவரது முகத்திலிருந்து வெளிச்சம் வெளிப்படுவதை என்னால் பார்க்க முடிந்தது.
முலைக்காம்பிலிருந்து அவள் முகத்தை உயர்த்தி, நான் அவளைப் பார்த்தேன்
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

About RareDesi.com

Focus MyBB Theme is designed for MyBB 1.8 series and is tested properly till the most current version of MyBB i.e. 1.8.19. It is simple, clean and light MyBB theme with use of font-awesome icons and shrinking header.

For any more information, please use our contact form.

              Quick Links

              User Links

              Advertise